Biegłosc obrobienia konceptu 2582peoc

Zadedykowałeś czas, przyodziałeś trud, zaryzykowałeś reputację i wtłoczyłeś pieniądze w własne konsorcjum - obecnie nadciągnęła pora na Odkrywcy Mocy składowanie plonów: niepodzielnych zysków z inwestycji. Cały czas wyrządzaj sobie pytanie: czego może mnie przyuczyć ten ambaras albo ta sytuacja? Nie marnuj popełnionych błędów. Fiaska to nie porażka, to informacja zwrotna. To dane - oznajmił Bill Gates. Zbierz żniwo własnych słabości Nikt nie popełnił więcej błędów ode mnie - wyznał Ingvar Kamprad, inspirator Ike-I, gdy udostępniał nam czatu. Sam mówi o sobie jak o chłopcu z fermy z północnej Szwecji, który pobudował meblowego wielkoluda oferującego materiały po ulgowych cenach i został jakimś z dziesięciu najbogatszych ludzi we wszystkich państwach. Podobnie jak Schwab i wielu innych powszechnie znanych biznesmenów Kamprad ma dysleksję i zważa, że wyzwania, jakim musiał stawić czoła, poczyniły z niego z większym natężeniem elokwentnego dowódcę. Spora część ludzi postrzega zaburzenia w uczeniu się jako kruchość albo niepełnosprawność. Jednakże dla dużych liderów przypadłości konstytuują źródło inteligencje.

Kierownicy używają każdą Odkrywcy Mocy cząsteczkę swojej niepowtarzalności - wszyściuśko co wytworne, opaczne i brzydkie -aby spełnić postanowienia. Kamprad jest przekabacony, iż dzięki zmaganiom stał się silniejszy i bardziej oddany misji, ażeby kreować rzeczy łatwiejszymi i osiągalnymi dla średnich ludzi. Przezwyciężanie tego, w czym inni widzą delikatność i sięganie z tego siły, to sztukę godna przechowywania wyników. Chodzi wyłączenie o to, że cały czas trzeba uczyć się od innych ludzi, żeby poprawiać to, co kuleje. Pracuje dla mnie 100 000 postaci, ponieważ popełniłem tak wiele błędów -zażartował Kamprad, a kliknij tu potem dorzucił totalnie poważnie: Zadaniem każdego osobnika jest udoskonalanie życia poprzez doskonalenie siebie w robionej profesji. Docenianie zasług i ponoszenie odpowiedzialności Nie trzeba mieć tytułu, żeby stać się liderem, musisz być standardowo poważny - wyklarował Kamprad. Gdy coś idzie nie tak, każdy próbuje obarczać potomnego. To nie moja wina -mówił Kamprad z oskarżycielskim Odkrywcy Mocy przejawem facjat, podkreślając na wyimaginowanych ludzi po własnych obu stronach. W samej rzeczy z tego powodu jedna osoba musi doświadczać odpowiedzialność. Zadaniem prowadzącego jest uznawanie zasług i poczuwanie się do odpowiedzialności. Całkowicie wykluczone o robieniu żalów i tergiwersacjach. Kiedy wszystko idzie doskonale, zasługi trzeba przypisać ludziom, którzy się prócz tego przyczynili. Natomiast za niepowodzenia odpowiada przywódca.

To on podejmuje dotkliwe decyzje, mobilizuje zespół i skłania wszystkich, żeby wykonywali zawód na kolektywnego celu. Umiejętność wywołania poczucia wspólnego sensu i atmosfery zobowiązania to przewodni metron sprawności kierownicy. Oliver Wendell Holmes zauważył kiedyś, iż istnieją trzy gatunki ludzi. Mamy pierwszą, małą załogę jednostek, przypuszczalnie stanowiącą 5% ludzkości, która inicjuje zdarzenia. Druga, zdarzenia załoga, licząca od 10% do 15% cywilizacji, wypatruje wydarzenia. A trzecia, olbrzymia znaczna część, supremację któreś 80%, nie ma pojęcia, co się dzieje.

Pierwotny dowódca kategoryzuje się do pierwszej brygady ludzi. W zamian szukania tergiwersacji czyni awanse. Gdy przystępuje do funkcjonowania, modyfikuje w sobie umiejętność wydobywania ze generycznych ludzi Odkrywcy Mocy pomocnych możliwości. Stałe postępowanie na działanie Ponoć najbardziej rozpoznawalną właściwością dowódcy i najlepszego pracownika jest dotkliwe stanowisko na funkcjonowanie. Lider pozostaje w ciągłym ruchu, jest całego inicjatywy, dniami i nocami ma na myśli w kategoriach: co można jeszcze zrobić, aby spełnić więcej lepszych efektów. W dodatku ma jaźń, że spora część zamierzeń nie zmierza wnet albo chociażby po paru pierwszych próbach. Julie Andrews mawiała: Dla mnie odnieść sukces, to załamać się dziewiętnaście razy i dopiąć celu przy dwudziestej próbie. Przywództwo to aktywność, a nie nastawienie. Polega na stałym doskonaleniu się. Przywództwo to twoje działania, a nie roszczenia, nasunie, życzenia względnie zamysły. Gdy w każdej sytuacji postępujesz jak lider, to stajesz się nim poprzez swoje przetrwanie.

Rozluźnij prężność

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Biegłosc obrobienia konceptu 2582peoc”

Leave a Reply

Gravatar